Özet bilgi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı » EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)

İsmim, soyismim, e-posta adresim değişti ne yapmalıyım?

EBYS için,

  • İsim ve soyisim değişikliklerinde Personel Daire Başkanlığına bildirmeniz sonucunda, Daire Başkanlıkları arasındaki koordinasyon ile gerekli güncelleme yapılacaktır.
  • E-posta değişimiyle ilgili Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile irtibata geçmeniz gerekmektedir.

 

E-imza için,

  • KamuSM ile iletişime geçerek sertifikanızın güncellenmesini talep edebilirsiniz. Bu süreçteki tüm işlemler tarafınızdan yapılacaktır.

Çevirmen: BSEU
Son güncelleme: 20-01-2020 15:04


Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı » Akademik İzin (Kayıt Dondurma)

Nasıl akademik izin (kayıt dondurma) alabilirim?

 Üniversitemiz Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesine uygun olarak akademik izin alabilmeniz için haklı ve geçerli nedeninizi belgelendirerek bizzat veya yasal vekiliniz tarafından kayıtlı olduğunuz birime https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/52300778 adresinde Doküman/ Yardımcı Yayınlar kısmında yer alan kayıt dondurma dilekçe formu ile başvurmalısınız.

Çevirmen: HALIL OZEN
Son güncelleme: 18-02-2020 11:32


Akademik izin almak için ne zaman başvuru yapmam gerekir?

Akademik izin isteklerinin yarıyıl başında ilk dört hafta içinde yapılması esastır. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

Çevirmen: HALIL OZEN
Son güncelleme: 18-02-2020 11:32


Akademik izinli olduğum süreler azami süreden sayılır mı?

Akademik izinli olduğunuz süreler azami öğrenim sürenizden sayılmaz

Çevirmen: HALIL OZEN
Son güncelleme: 18-02-2020 11:30


Akademik izinli olduğum dönemlerde katkı payı veya öğrenim ücreti yatıracak mıyım?

Öğrenim süresini dolduran ve ikinci öğretim öğrencileri de dahil olmak üzere akademik izin alan öğrenciler akademik izinli oldukları dönemler harç ücretini ödemezler.

Çevirmen: HALIL OZEN
Son güncelleme: 18-02-2020 11:40


Ne kadar süre akademik izin alabilirim?

İlgili yönetim kurulu kararı ile bir defada en fazla iki yarıyıl olmak üzere, toplam dört yarıyıla kadar akademik izin alabilirsiniz. Ancak, sürekli sağlık sorunlarını ikinci veya üçüncü basamak sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu ile belgeleyenler, bu süre kısıtlaması dışındadır.

Çevirmen: HALIL OZEN
Son güncelleme: 18-02-2020 11:41


Akademik izinli iken sınavlara girebilir miyim?

Akademik izinli olduğunuz dönemlerde derslere devam edemez, sınavlara giremezsiniz.

Çevirmen: HALIL OZEN
Son güncelleme: 18-02-2020 11:42


Akademik iznimi nasıl iptal edebilirim?

 Akademik izin alma gerekçenizin ortadan kalktığını belgelendirerek kayıtlı olduğunuz birime dilekçe ile başvuru yapmanız ve ilgili birimin yönetim kurulunun uygun görmesi halinde akademik izniniz iptal edilir.

Çevirmen: HALIL OZEN
Son güncelleme: 18-02-2020 11:45


Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı » Öğrenci Kimlik Kartı (Akıllı Kart)

Kırılan ve kaybolan öğrenci kimlik kartı (Akıllı Kart) için Üniversite banka hesabına yatırılacak ücret ne kadar?

01.01.2020 tarihinden itibaren Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile kimlik kartlarının kullanıcı kaynaklı deforme olma ve kaybolması sebebiyle yeniden kimlik kartı talebinde bulunan öğrencilerin BŞEÜ Ziraat Bankası-TR 39 0001 0001 1848 3433 4750 01 IBAN numaralı hesabına Kart Basım Bedeli adı altında 20 TL Kimlik Kartı ücreti yatırmaları ve yatırılan ücreti gösteren dekont/makbuzu ibraz etmeleri gerekmektedir. Ayrıca 01.01.2020 tarihinden itibaren kayıp öğrenci kimlik kartları için öğrencilerden gazete ilanı istenmeyecektir.

Çevirmen: AHMET RAMAZAN BENEK
Son güncelleme: 02-03-2020 12:44